Wprowadź dokładny numer ramy składający się z 5 znaków. Jeśli numer zostanie znaleziony wyświetli się wynik zawierający podstawowe dane o rejestracji oraz informacja o statusie roweru.